Gwasanaethu pobl Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ers 1977 Gwasanaethu pobl Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ers 1977
Hoffwn eich hysbysu o'r gwasanaeth perffaith a gefais gan eich cynrychiolydd yn ddyddiol. Rwyf wedi cymryd yn sylweddol i Yvonne. Mae hi wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac yn gwmni dymunol. Hebddi hi, nid wyf yn credu y byddwn i wedi ymdopi yn ogystal.
Mrs J, Abercynon

Age Connects Morgannwg yw teitl gweithredol Age Concern Morgannwg, elusen ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont Ar Ogwr a Merthyr Tudful. Rydym yn ymroddedig i gael yr help y mae pobl hŷn eisiau, pan fyddant ei angen. Rydym yn gweithio i sicrhau bod y rhai sy'n agored i niwed ac sydd mewn perygl yn cael eu cadw'n ddiogel. Rydym yn grymuso pobl hŷn i gael eu clywed, i gael dewis a rheolaeth, fel nad ydynt yn teimlo'n ynysig neu'n gwahaniaethu yn eu herbyn a'u bod yn derbyn y gefnogaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan yr hyn mae pobl hŷn yn dweud wrthym sy’n bwysicaf iddynt ac mae eu lleisiau'n wrth galon popeth a wnawn.

Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn yn adrodd ar y realiti o wasanaethau meddyg teulu ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Cynon Linc

Darllenwch am ein cynlluniau cyffroes i ddatblygu canolfan cymunedol yn Aberdar.

Gwasanaeth Torri Ewinedd

Gadewch ein staff hyfforddedig eich helpu i gadw ar eich traed! Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Dathlu 40 mlynedd o ACM!

1977 - 2017 Helpwch ni i ddathlu ein Penblwydd yn 40 mewn steil!

40 mlynedd o Ymestyn Allan i Bobl Hyn
CWRDD Â'R BOBL SY'N HELPU
Neisha
Eiriloydd

Mae Neisha yn aelod gwerthfawr o'n Tîm Allgymorth Cymunedol, sy'n cefnogi pobl hŷn i sicrhau eu bod yn aros yn eu cartrefi eu hunain cyn hired ag y dymunant ac yn bosibl.

Mae'r gwasanaeth wyf wedi cael yn yr wythnosau diwethaf wedi bod yn rhagorol. Mae Carly wedi bod yn ddefnyddiol ym mhob ffordd, yn wrandäwr da, bob amser yn barod i helpu, does dim byd yn ormod o drafferth. Ni allaf ffeindio bai ar y gwasanaeth.

Mrs W